Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ------------------------------ -------------------------------------
Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-25 din total: 341
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2021 36 HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Unțeni în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.1 Unțeni 30/08/2021
2021 37 HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Unțeni în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității a Școlii Gimnaziale nr.1 Unțeni 30/08/2021
2021 38 HOTĂRÂRE privind efectuarea plăților anterioare prin declarație rectificativă la Casa Județeană de Pensii, pentru d-na Șoptică Otilia care are calitatea de șef al serviciului voluntar pentru situații de urgență 30/08/2021
2021 40 HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Unțeni precum și pentru activitățile și serviciile publice ale consiliului local Unțeni 30/08/2021
2021 39 HOTĂRÂRE privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Unțeni în A.G.A. A.D.I. ,,Ecoproces’’ în vederea aprobării tarifelor distincte și a Actelor adiționale nr. 8 și nr. 9 la Contractul de delegare a gestiunii ,,Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani” – zona 4 Botoșani, nr. 927/14.07.2017 30/08/2021
2021 31 HOTĂRÂRE privind însușirea unei informări 29/08/2021
2021 35 HOTĂRÂRE privind aprobarea acționării în instanță a comunei Stăuceni și Consiliului local al comunei Stăuceni, județul Botoșani 13/08/2021
2021 32 HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de tăiere și/sau toaletare a arborilor și arbuștilor aflați pe domeniul public și privat al comunei Unțeni 29/07/2021
2021 32 HOTĂRÂRE privind aprobarea sistării CF 52336 (CAD 177) situat pe UAT Răchiți, județul Botoșani 29/07/2021
2021 34 HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizul general actualizat și actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1 UNȚENI, COMUNA UNȚENI, JUDETUL BOTOSANI” 29/07/2021
2021 30 HOTĂRÂRE privind virarea de credite bugetare la comuna Unțeni pe anul 2021 09/07/2021
2021 27 HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economico-socială a comunei Unțeni, județul Botoșani pe perioada 2021 – 2027 25/06/2021
2021 29 HOTĂRÂRE pentru revocarea HCL nr.26/2021 25/06/2021
2021 23 HOTĂRÂRE privind acordarea ajutoarelor de înmormântare și ajutoarelor de urgență persoanelor reprezentând cazuri sociale 28/05/2021
2021 24 HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 28/05/2021
2021 26 HOTĂRÂRE privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al comunei Unteni și al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii, precum și a situațiilor financiare la 31.12.2020 28/05/2021
2021 22 HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitarii de prelungire a valabilitatii Scrisorii de garanție nr . 86/22.05.2019, pentru implementarea proiectului de investiție intitulat ” Reabilitarea si modernizarea scolii gimnaziale nr. 1 Unteni, comuna Unteni, judetul Botosani” și finanțat prin Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, conform Contract de finanțare nr. C1920072E210610701906/26.07.2018, Act Aditional nr 1/23.04.2020 06/05/2021
2021 18 HOTĂRÂRE privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică 21/04/2021
2021 19 HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Unțeni precum și pentru activitățile și serviciile publice ale consiliului local Unțeni aprobat prin HCL nr.14/2020 modificată prin HCL nr.20/2020 și HCL 8/2021 21/04/2021
2021 20 HOTĂRÂRE privind aprobarea notelor de fundamentare pentru 9 obiective de investiții 21/04/2021
2021 21 HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 21/04/2021
2021 12 HOTĂRÂRE privind aprobarea participării comunei Unțeni, la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național - programul RABLA 2021, în vederea achiziționării unui autoturism prin acest program 01/04/2021
2021 13 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării bugetului local pentru obiectivul de investiții: “Modernizare drumuri locale în localitatea Burlești, comuna Unțeni, județul Botoșani” 01/04/2021
2021 14 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării bugetului local pentru obiectivul de investiții: “Modernizare drumuri locale în localitățile Mânăstireni și Unțeni, comuna Unțeni, județul Botoșani” 01/04/2021
2021 15 HOTĂRÂRE privind aderarea comunei Unțeni prin Consiliul Local al comunei Unțeni la “Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus” 01/04/2021
1
2
3
4
5
6
7
Inainte