Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-25 din total: 282
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2020 6 HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie, mai și iunie din anul 2020 27/03/2020
2020 7 HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune – județul Botoșani 27/03/2020
2020 8 HOTĂRÂRE privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Unțeni în anul 2020 27/03/2020
2020 5 HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de acțiune privind Serviciile Sociale la nivelul comunei Unțeni pentru anul 2020 17/02/2020
2020 2 HOTĂRÂRE aprobare rețea școlară pentru anul 2020 - 2021 28/01/2020
2019 38 HOTĂRÂRE privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a comunei Unțeni 27/11/2019
2019 35 HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării bugetului local pentru obiectivul de investiții: “REALIZARE GRUP SANITAR ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3 BURLEȘTI, COMUNA UNȚENI” 15/11/2019
2019 36 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării bugetului local pentru obiectivul de investiții: “REALIZARE GRUP SANITAR ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2 MÂNĂSTIRENI, COMUNA UNȚENI” 15/11/2019
2019 24 HOTARARE privind retragerea comunei Unțeni din Asociația de dezvoltare Intercomunitară ”Valea Prutului de Nord” 29/08/2019
2019 17 HOTĂRÂRE privind impunerea unei restricții de tonaj pentru vehiculele care circulă pe porțiunea drumului DE 23 situată între limita intravilanului satului Mânăstireni și intersecția cu DE 11 30/05/2019
2019 14 HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 23/04/2019
2019 9 HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie, mai și iunie din anul 2019 28/03/2019
2019 11 HOTĂRÂRE cu privire la declararea perioadei 1 aprilie - 30 aprilie 2019 „LUNA CURĂȚENIEI” 28/03/2019
2019 12 HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării scrisorii de garantie din partea FNGCIMM SA – IFN în vederea obținerii avansului necesar implementării proiectului de investiție și aprobarea valorii de investitie a proiectului intitulat ”Reabilitarea si modernizarea școlii gimnaziale nr.1 Unțeni, comuna Unțeni, județul Botoșani” și finanțat prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, conform Contract de finanțare nr.C1920072E210610701906/26.07.2018 28/03/2019
2019 8 HOTĂRÂRE Privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Unțeni în anul 2019 27/02/2019
2019 7 privind reactualizarea indicatorilor economici și a cofinanțării bugetului local pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare drum comunal DC 29 Burlești-Unțeni și DN 29-Mânastireni, comuna Unțeni, județul Botoșani”. 20/02/2019
2019 5 HOTĂRÂRE privind organizarea rețelei școlare din comuna Unțeni pentru anul școlar 2019-2010 30/01/2019
2019 1 HOTĂRÂRE privind acoperirea definitiva a excedentului bugetului local al deficitului sectiunii de functionare la comuna Unteni, pe anul 2018 14/01/2019
2018 38 HOTĂRÂRE privind modificarea anexei 6 la Hotărârea nr.37/2016 18/12/2018
2018 40 HOTĂRÂRE aprobare Plan Servicii Sociale 18/12/2018
2018 41 HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr.60/2017 cu o anexă 18/12/2018
2018 42 HOTTĂRÂRE privind aprobarea PLANULUI DE LUCRĂRI în vederea repartizării orelor de muncă stabilite conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2019 18/12/2018
2018 45 HOTĂRÂRE privind modificarea hotărârii nr.10/2017 18/12/2018
2018 37 HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 28/11/2018
2018 30 HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul comunei Unțeni pentru perioada 2018-2023 30/08/2018
1
2
3
4
5
6
7
Inainte