Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ------------------------------ -------------------------------------
Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-25 din total: 498
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2024 8 HOT?R?RE privind actualizarea Planului de analiz? ?i acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Un?eni ?n anul 2024 28/08/2024
2024 11 HOT?R?RE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE SISTEM DE ALIMENARE CU AP? ?N COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezent?nd categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 28/02/2024
2024 9 HOT?R?RE privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Unțeni care vor face parte din Comisia de evaluare a performan?elor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Unțeni pentru perioada anului 2023 27/02/2024
2024 10 HOT?R?RE privind aprobarea proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE SISTEM DE ALIMENARE CU AP? ?N COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezent?nd categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 27/02/2024
2024 3 Hotãrâre privind însuºirea unei informãri 30/01/2024
2024 4 HOTÃRÂRE privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul comunei Unțeni pentru perioada 2024-2033 30/01/2024
2024 5 HOTÃRÂRE privind aprobarea Planului anual de acþiune privind Serviciile Sociale la nivelul comunei Unțeni pentru anul 2024 30/01/2024
2024 6 HOTÃRÂRE privind aprobarea bugetului local al comunei Unțeni pe anul 2024 30/01/2024
2024 1 HOTÃRÂRE privind organizarea rețelei școlare în comuna Unțeni pentru anul școlar 2024-2025 08/01/2024
2024 2 HOTÃRÂRE privind acoperirea definitivã a excedentului bugetului local al deficitului secțiunii de dezvoltare la comuna Unțeni pe anul 2023 08/01/2024
2023 55 H O T Ã R Â R E privind aprobarea rectificãrii bugetului local la comuna Unțeni pe anul 2023 18/12/2023
2023 56 HOTÃRÂRE privind aprobarea unei sume datorate cãtre DELGAZ GRID S.A. Iași din bugetul local al comunei Unțeni pe anul 2023 pentru aplicarea unei sentințe civile 18/12/2023
2023 57 HOTÃRÂRE privind întocmirea PLANULUI DE LUCRÃRI în vederea repartizãrii orelor de muncã stabilite conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, pentru anul 2024 18/12/2023
2023 58 HOTÃRÂRE privind aprobarea achiziționarea de servicii juridice externe pentru apãrarea intereselor comunei Unțeni, ale Consiliului local Unțeni și ale Comisiei comunale pentru stabilirea proprietãții private asupra terenurilor Unțeni în instanțã pentru anul 2024 18/12/2023
2023 59 HOTÃRÂRE privind alegerea preºedintelui de ºedinþã pentru lunile ianuarie, februarie și martie din anul 2024 18/12/2023
2023 51 HOTÃRÂRE privind indexarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport marfã cu masa totalã maximã autorizatã mai mare sau egalã cu 12 tone, aplicabile în anul fiscal 2024 28/11/2023
2023 52 HOTÃRÂRE privind aprobarea dosarelor de insolvabilitate, scãderea din evidenþa curentã ºi trecerea lor în evidenþa separatã 28/11/2023
2023 53 H O T Ã R Â R E privind aprobarea rectificãrii bugetului local la comuna Unțeni pe anul 2023 28/11/2023
2023 54 H O T Ã R Â R E pentru modificarea anexelor hotãrârii nr.31/2023 28/11/2023
2023 60 HOTÃRÂRE privind aprobarea taxei de salubrizare pentru utilizatorii casnici și utilizatorii noncasnici din U.A.T. Unþeni începand cu 01.01.2024 18/11/2023
2023 49 HOTÃRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri locale în localitatea Burleºti, comuna Unțeni, județul Botoșani”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 19/10/2023
2023 50 HOTÃRÂRE privind aprobarea inițierii demersurilor de actualizare a Planului de Urbanism General (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) aferent și prelungirea valabilitãții documentației de urbanism „Plan Urbanistic General (P.U.G.) al Comunei Unțeni și Regulamentul Local de Urbanism aferent, aprobat prin Hotãrârea Consiliului Local al Comunei Unțeni nr. 64/27.09.2013 19/10/2023
2023 47 H O T Ã R Â R E privind aprobarea proiectului tehnic și detalii pentru obiectivul de investiție „EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APÃ ÎN COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI” 18/09/2023
2023 48 HOTÃRÂRE privind alegerea preºedintelui de ºedinþã pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie din anul 2023 18/09/2023
2023 46 HOTÃRÂRE privind aprobarea de virãri de credite la bugetului local la comuna Unțeni, pe anul 2023 04/09/2023
1
2
3
4
5
6
7
Inainte