Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ------------------------------ -------------------------------------
Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-25 din total: 303
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2021 1 HOTĂRÂRE privind acoperirea definitivă a excedentului bugetului local al deficitului secțiunii de dezvoltare la comuna Unțeni pe anul 2020 05/01/2021
2020 4 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al comunei Unțeni pe anul 2020 18/12/2020
2020 5 HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentatului comunei Unțeni în ADI ”AQUA” Botoșani 18/12/2020
2020 6 HOTĂRÂRE privind stabilirea indemnizației de ședință pentru consilierii locali și delegat sătesc 18/12/2020
2020 7 HOTĂRÂRE stabilire reprezentat în Comisia de Evaluare la Școala Gimnazială nr.1 Unțeni 18/12/2020
2020 8 HOTĂRÂRE stabilire reprezentant în Consiliul de Administrație Școala Gimnazială nr.1 Unțeni 18/12/2020
2020 9 HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie, februarie și martie din anul 2021 18/12/2020
2020 10 HOTĂRÂRE privind stabilirea apărătorului ales să reprezinte consiliul local în instanță 18/12/2020
2020 11 HOTĂRÂRE privind aprobarea dosarelor de insolvabilitate, scăderea din evidența curentă și trecerea lor în evidența separată 18/12/2020
2020 1 HOTĂRÂRE alegere președinte de ședință pentru lunile noiembrie și decembrie 2020 13/11/2020
2020 2 HOTĂRÂRE privind numirea viceprimarului comunei Unțeni 13/11/2020
2020 3 HOTĂRÂRE privind constituirea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului local 13/11/2020
2020 23 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020 11/09/2020
2020 15 HOTARÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iulie, august și septembrie din anul 2020 29/06/2020
2020 16 HOTĂRÂRE privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Unțeni, județul Botoșani 29/06/2020
2020 11 HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 29/05/2020
2020 12 HOTĂRÂRE privind acordarea mandatului special reprezentantului U.A.T. UNȚENI în A.G.A. A.D.I. ,,Ecoproces’’ în vederea aprobării Actului adițional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii ,,Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani” – zona 4 Botoșani nr. 927/14.07.2017 29/05/2020
2020 14 HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Unțeni precum și pentru activitățile și serviciile publice ale consiliului local Unțeni 29/05/2020
2020 13 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetare la bugetului local al comunei Unțeni ,pe anul 2020 28/05/2020
2020 10 HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.445/07.06.2010 30/04/2020
2020 6 HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie, mai și iunie din anul 2020 27/03/2020
2020 7 HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune – județul Botoșani 27/03/2020
2020 8 HOTĂRÂRE privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Unțeni în anul 2020 27/03/2020
2020 9 Hotărâre privind reactualizarea indicatorilor economici și a cofinanțării bugetului local pentru obiectivul de investiții: ” Modernizare drum comunal DC29 Burlești-Unțeni și DN-29 Mânastireni, comuna Unțeni, județul Botoșani” conform adresei nr. 1970/07.11.2019 din partea executantului 27/03/2020
2020 5 HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de acțiune privind Serviciile Sociale la nivelul comunei Unțeni pentru anul 2020 17/02/2020
1
2
3
4
5
6
7
Inainte