Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ------------------------------ -------------------------------------
Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-25 din total: 331
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2021 30 HOTĂRÂRE privind virarea de credite bugetare la comuna Unțeni pe anul 2021 09/07/2021
2021 27 HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economico-socială a comunei Unțeni, județul Botoșani pe perioada 2021 – 2027 25/06/2021
2021 29 HOTĂRÂRE pentru revocarea HCL nr.26/2021 25/06/2021
2021 23 HOTĂRÂRE privind acordarea ajutoarelor de înmormântare și ajutoarelor de urgență persoanelor reprezentând cazuri sociale 28/05/2021
2021 24 HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 28/05/2021
2021 26 HOTĂRÂRE privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al comunei Unteni și al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii, precum și a situațiilor financiare la 31.12.2020 28/05/2021
2021 22 HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitarii de prelungire a valabilitatii Scrisorii de garanție nr . 86/22.05.2019, pentru implementarea proiectului de investiție intitulat ” Reabilitarea si modernizarea scolii gimnaziale nr. 1 Unteni, comuna Unteni, judetul Botosani” și finanțat prin Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, conform Contract de finanțare nr. C1920072E210610701906/26.07.2018, Act Aditional nr 1/23.04.2020 06/05/2021
2021 18 HOTĂRÂRE privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică 21/04/2021
2021 19 HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Unțeni precum și pentru activitățile și serviciile publice ale consiliului local Unțeni aprobat prin HCL nr.14/2020 modificată prin HCL nr.20/2020 și HCL 8/2021 21/04/2021
2021 20 HOTĂRÂRE privind aprobarea notelor de fundamentare pentru 9 obiective de investiții 21/04/2021
2021 21 HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 21/04/2021
2021 12 HOTĂRÂRE privind aprobarea participării comunei Unțeni, la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național - programul RABLA 2021, în vederea achiziționării unui autoturism prin acest program 01/04/2021
2021 13 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării bugetului local pentru obiectivul de investiții: “Modernizare drumuri locale în localitatea Burlești, comuna Unțeni, județul Botoșani” 01/04/2021
2021 14 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării bugetului local pentru obiectivul de investiții: “Modernizare drumuri locale în localitățile Mânăstireni și Unțeni, comuna Unțeni, județul Botoșani” 01/04/2021
2021 15 HOTĂRÂRE privind aderarea comunei Unțeni prin Consiliul Local al comunei Unțeni la “Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus” 01/04/2021
2021 16 HOTĂRÂRE privind aderarea comunei Unțeni prin Consiliul Local al comunei Unțeni la “Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus” 01/04/2021
2021 16 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie, mai și iunie din anul 2021 01/04/2021
2021 17 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării bugetului local pentru obiectivul de investiții: ”EXTINDERE SISTEM DE ALIMENARE CU APĂ ÎN COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI” 01/04/2021
2021 11 HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Unțeni în anul 2021 01/04/2021
2021 8 HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Unțeni precum și pentru activitățile și serviciile publice ale consiliului local Unțeni aprobat prin HCL nr.14/2020 modificată prin HCL nr.20/2020 25/02/2021
2021 10 HOTĂRÂRE privind aprobarea notelor de fundamentare pentru obiectivele de investiții: „ Sistem integrat pentru supraveghere video”, „Achiziționare autobasculantă și utilaje necesare pentru gospodărirea comunală” , „Generator electric” și „Carusel 6 persoane” 25/02/2021
2021 9 HOTĂRÂREprivind transmiterea, în administrare, a unor dispozitive tehnice ale Sistemului de supraveghere video stradală în comuna Unțeni 25/02/2021
2021 7 HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor de urgență în baza art.28, alin.(2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 11/02/2021
2021 2 HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de acțiune privind Serviciile Sociale la nivelul comunei Unțeni pentru anul 2021 28/01/2021
2021 3 HOTĂRÂRE privind întocmirea PLANULUI DE LUCRĂRI în vederea repartizării orelor de muncă stabilite conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2021 28/01/2021
1
2
3
4
5
6
7
Inainte