Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ------------------------------ -------------------------------------
Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-25 din total: 325
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2021 22 HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitarii de prelungire a valabilitatii Scrisorii de garanție nr . 86/22.05.2019, pentru implementarea proiectului de investiție intitulat ” Reabilitarea si modernizarea scolii gimnaziale nr. 1 Unteni, comuna Unteni, judetul Botosani” și finanțat prin Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, conform Contract de finanțare nr. C1920072E210610701906/26.07.2018, Act Aditional nr 1/23.04.2020 06/05/2021
2021 18 HOTĂRÂRE privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică 21/04/2021
2021 19 HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Unțeni precum și pentru activitățile și serviciile publice ale consiliului local Unțeni aprobat prin HCL nr.14/2020 modificată prin HCL nr.20/2020 și HCL 8/2021 21/04/2021
2021 20 HOTĂRÂRE privind aprobarea notelor de fundamentare pentru 9 obiective de investiții 21/04/2021
2021 21 HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 21/04/2021
2021 12 HOTĂRÂRE privind aprobarea participării comunei Unțeni, la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național - programul RABLA 2021, în vederea achiziționării unui autoturism prin acest program 01/04/2021
2021 13 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării bugetului local pentru obiectivul de investiții: “Modernizare drumuri locale în localitatea Burlești, comuna Unțeni, județul Botoșani” 01/04/2021
2021 14 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării bugetului local pentru obiectivul de investiții: “Modernizare drumuri locale în localitățile Mânăstireni și Unțeni, comuna Unțeni, județul Botoșani” 01/04/2021
2021 15 HOTĂRÂRE privind aderarea comunei Unțeni prin Consiliul Local al comunei Unțeni la “Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus” 01/04/2021
2021 16 HOTĂRÂRE privind aderarea comunei Unțeni prin Consiliul Local al comunei Unțeni la “Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus” 01/04/2021
2021 16 H O T Ă R Â R E privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie, mai și iunie din anul 2021 01/04/2021
2021 17 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării bugetului local pentru obiectivul de investiții: ”EXTINDERE SISTEM DE ALIMENARE CU APĂ ÎN COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI” 01/04/2021
2021 11 HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Unțeni în anul 2021 01/04/2021
2021 8 HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Unțeni precum și pentru activitățile și serviciile publice ale consiliului local Unțeni aprobat prin HCL nr.14/2020 modificată prin HCL nr.20/2020 25/02/2021
2021 10 HOTĂRÂRE privind aprobarea notelor de fundamentare pentru obiectivele de investiții: „ Sistem integrat pentru supraveghere video”, „Achiziționare autobasculantă și utilaje necesare pentru gospodărirea comunală” , „Generator electric” și „Carusel 6 persoane” 25/02/2021
2021 9 HOTĂRÂREprivind transmiterea, în administrare, a unor dispozitive tehnice ale Sistemului de supraveghere video stradală în comuna Unțeni 25/02/2021
2021 7 HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor de urgență în baza art.28, alin.(2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 11/02/2021
2021 2 HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de acțiune privind Serviciile Sociale la nivelul comunei Unțeni pentru anul 2021 28/01/2021
2021 3 HOTĂRÂRE privind întocmirea PLANULUI DE LUCRĂRI în vederea repartizării orelor de muncă stabilite conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2021 28/01/2021
2021 4 HOTĂRÂRE privind organizarea rețelei școlare în comuna Unțeni pentru anul școlar 2021-2022 28/01/2021
2021 5 HOTĂRÂRE privind însușirea unei informări 28/01/2021
2021 6 HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special al comunei Unțeni în Adunarea Generală a Asociaților ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani 28/01/2021
2021 1 HOTĂRÂRE privind acoperirea definitivă a excedentului bugetului local al deficitului secțiunii de dezvoltare la comuna Unțeni pe anul 2020 05/01/2021
2020 4 HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al comunei Unțeni pe anul 2020 18/12/2020
2020 5 HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentatului comunei Unțeni în ADI ”AQUA” Botoșani 18/12/2020
1
2
3
4
5
6
7
Inainte