Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ------------------------------ -------------------------------------
Comisii de Specialitate
  I. Comisia pentru activități economico-financiare, agricultură, administrarea domeniului public și privat al comunei, gospodărie comunală, protecția m
1  consilier     TUCALIUC ELENA    PSD  
2  consilier     SOVEJA FĂNICĂ    PSD  
3  consilier     Achiței Ioan    PNL   membru
4  consilier     ANDRIȘAN LAURA    PSD  
5  consilier     COSTIN DUMITRU    PNL   membru

  II. Comisia pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, amenajarea teritoriului și urbanism, apărarea ordinii și liniștii public
  III. Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, culte, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport