Sedinţe, Proiectul Ordinii de Zi
Afisari | 1-2 din total: 2
1

Primarul convoacă Sedinţa Ordinară a Consiliului Local in data de 16/02/2018, ora 9,00 la sediul Primăriei comunei Unţeni.
Primarul convoacă Sedinţa Ordinară a Consiliului Local in data de 29/01/2018, ora 12:00 la sediul Primăriei comunei Unţeni.

1