Proiecte - Hotărâri ale Consiliului Local Unţeni
Afisari | 1-20 din total: 138
1
2
3
4
5
6
7
Inainte

Nr.Nume FisierAn

1 PROIECTUL BUGETULUI LOCAL PENTRU ANUL 2017 2018
16 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea concesionării unui spațiu de 35,02 mp. din incinta Dispensarului medical uman Burlești și terenului aferent de 520 mp., aparținând domeniului privat al comunei Unțeni în vederea amenajării unei farmacii 2017
11 PROIECT DE HOTARARE LUNA CURATERNIEI 2017 2017
12 PROIECT DE HOTARARE privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Unțeni în anul 2017 2017
10 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării bugetului local pentru obiectivul de investiții: “Modernizare drum comunal DC 29 Burlești-Unțeni și DN 29-Mînăstireni, comun 2017
3 PROIECT DE HOTARARE privind atribuirea cu titlu gratuit a suprafeței de 7 m.p. precum și a dreptului de servitute teren ocupat temporar în suprafață de 1100 m.p. aparținând domeniului public 2017
13 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului voluntar pentru situații de urgență al comunei Unțeni 2017
1 PROIECT DE HOTARARE privind organizarea rețelei școlare în comuna Unțeni pentru anul școlar 2017-2018 2017
15 PROIECT HOTARARE de aprobare a unui studiu de oportunitate pentru concesionarea unui spațiu cu o suprafață construită de 35,02 mp din incinta Dispensarului medical uman din satul Burlești și teren aferent în suprafață de 520 mp d 2017
2 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea PLANULUI DE LUCRĂRI în vederea repartizării orelor de muncă stabilite conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2017 2017
14 PROIECT DE HOTARARE privind reorganizarea, organigrama și componența Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Unțeni 2017
7 PROIECT DE HOTARARE de aprobare a Regulamentului privind regimul concesiunilor pentru bunuri imobile aparținând domeniului privat al comunei Unțeni 2017
9 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării bugetului local pentru obiectivul de investiții:„MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 29 ÎN COMUNA UNȚENI, JUDEȚUL BOTOȘANI” 2017
18 PROIECT DE HOTARARE privind concesionarea a 3 celule silozuri furaje, fiecare celulă în suprafață de 810 mp și teren aferent în suprafață de 810 mp în p.c. 699 intravilan sat Unțeni, comuna Unțeni, jud. Botoșani, aparținând domeniului privat al comun 2017
1 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii dezvoltare a bugetului local din excedentul anului precedent 2017
19 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea nomenclaturii stradale 2017
7 PROIECT DE HOTARARE de aprobare a Regulamentului privind regimul concesiunilor pentru bunuri imobile aparținând domeniului privat al comunei Unțeni 2017
29 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea taxelor de colectare a deșeurilor municipale pentru anul 2017 și aprobarea Acordului financiar 2016
22 PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la aprobarea asocierii comunei Unțeni la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Prutului de Nord” 2016
3 PROIECT HOTARARE privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Unțeni în anul 2016 2016

1
2
3
4
5
6
7
Inainte