Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ------------------------------ -------------------------------------
Proiecte - Hotărâri ale Consiliului Local Unţeni
Afisari | 1-20 din total: 217
1
2
3
4
5
6
7
Inainte

Nr.Nume FisierAn

16 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind însușirea unei informări 2021
18 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Unțeni în anul 2021 2021
21 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării bugetului local pentru obiectivul de investiții: “Modernizare drumuri locale în localitățile Mânăstireni și Unțeni, comuna 2021
8 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziționării aparaturii pentru înregistrarea audio-video a ședințelor Consiliului Local Unțeni 2021
9 aprobare note de fundamentare pentru patru obiective de investitii 2021
20 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării bugetului local pentru obiectivul de investiții: “Modernizare drumuri locale în localitatea Burlești, comuna Unțeni, județul Bo 2021
24 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea notelor de fundamentare pentru 9 obiective de investiții 2021
22 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Unțeni precum și pentru activitățile și serviciile publice ale consiliului local Unțeni aprobat 2021
21 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local pentru anul 2021 2021
1 AMENDAM,ENT la proiectul de hotărâre nr.7 privind modificarea statului de functii 2021
7 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Unțeni precum și pentru activitățile și serviciile publice ale consiliului local Unțeni aprobat prin HCL nr.14/2020 modificată prin HCL 2021
42 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului local 2021
2 AMENDAMENT la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării aparaturii pentru înregistrarea audio-video a ledințelor Consiliului Local Unțeni 2021
6 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special al comunei Unțeni în Adunarea Generală a Asociaților ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani 2021
23 PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică 2021
17 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea, în administrare, a unor dispozitive tehnice ale Sistemului de supraveghere video stradală în comuna Unțeni 2021
19 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării comunei Unțeni, la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național - programul RABLA 2021, în vederea achiziționării unui autoturism prin acest program 2021
24 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local pentru anul 2021 2021
22 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică 2021
25 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea ajutoarelor de înmormântare și ajutoarelor de urgență persoanelor reprezentând cazuri sociale 2021

1
2
3
4
5
6
7
Inainte