Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ------------------------------ -------------------------------------
Proiecte - Hotărâri ale Consiliului Local Unţeni
Afisari | 1-20 din total: 364
1
2
3
4
5
6
7
Inainte

Nr.Nume FisierAn

10 PROIECT DE HOT?R?RE nr.10 din 22.02.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE SISTEM DE ALIMENARE CU AP? ?N COMUNA UNȚENI, JUDE&# 2024
9 PROIECT DE HOT?R?RE nr.9 din 22.02.2024 privind aprobarea proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE SISTEM DE ALIMENARE CU AP? 2024
8 PROIECT DE HOTÃRÂRE nr. 8 din 07.02.2024 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Unțeni care vor face parte din Comisia de evaluare a performanþelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Un5 2024
7 PROIECT DE HOTÃRÂRE nr. 7 din 31.01.2024 privind actualizarea Planului de analizã ºi acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Unþeni în anul 2024 2024
6 Proiect de h o t ã r â r e nr. 6 din 23 ianuarie 2024 privind stabilirea salariilor de bazã pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unțeni, precum și din cadrul activitãților și serviciilor 2024
5 PROIECT de HOTÃRÂRE nr.5 din 12 ianuarie 2024 privind aprobarea bugetului local al comunei Unțeni pe anul 2024 2024
4 PROIECT DE HOTÃRÂRE nr.4 din 9 ianuarie 2024 privind aprobarea Planului anual de acþiune privind Serviciile Sociale la nivelul comunei Unțeni pentru anul 2024 2024
3 PROIECT DE HOTÃRÂRE nr.3 din 9 ianuarie 2024 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul comunei Unțeni pentru perioada 2024-2033 2024
2 PROIECT DE H O T Ã R Â R E nr.2 din 9 ianuarie 2024 privind însuºirea unei informãri 2024
1 PROIECT de HOTÃRÂRE nr.1 din 3 ianuarie 2024 privind acoperirea definitivã a excedentului bugetului local al deficitului secțiunii de dezvoltare la comuna Unțeni pe anul 2023 2024
56 PROIECT DE H O T Ã R Â R E nr.56 din 19.12.2023 privind organizarea rețelei școlare în comuna Unțeni pentru anul școlar 2024-2025 2023
52 PROIECT de H O T Ã R Â R E nr. 52 din 6 decembrie 2023 privind aprobarea rectificãrii bugetului local la comuna Unțeni pe anul 2023 2023
55 PROIECT DE HOTÃRÂRE nr.55 din 12.12.2023 privind aprobarea taxei de salubrizare pentru utilizatorii casnici și utilizatorii noncasnici din U.A.T. Unþeni începand cu 01.01.2024 2023
50 PROIECT DE HOTÃRÂRE nr.50 din 4 decembrie 2023 privind aprobarea achiziționarea de servicii juridice externe pentru apãrarea intereselor comunei Unțeni, ale Consiliului local Unțeni și ale Comisiei comunale pentru stabilirea propr 2023
53 PROIECT DE HOTÃRÂRE nr.53 din 7 decembrie 2023 privind alegerea preºedintelui de ºedinþã pentru lunile ianuarie, februarie și martie din anul 2024 2023
54 PROIECT DE H O T Ã R Â R E nr.54 din 07 decembrie 2023 privind aprobarea unei sume datorate cãtre DELGAZ GRID S.A. Iași din bugetul local al comunei Unțeni pe anul 2023 pentru aplicarea unei sentințe civile 2023
51 PROIECT DE HOTÃRÂRE nr.51 din 4 decembrie 2023 privind întocmirea PLANULUI DE LUCRÃRI în vederea repartizãrii orelor de muncã stabilite conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, pen 2023
49 PROIECT DE H O T Ã R Â R E nr.49 din 20.11.2023 pentru modificarea anexelor hotãrârii nr.31/2023 2023
48 PROIECT DE H O T Ã R Â R E nr. 48 din 20 noiembrie 2023 privind aprobarea rectificãrii bugetului local la comuna Unțeni pe anul 2023 2023
47 PROIECT DE HOTÃRÂRE nr.47 din 16 noiembrie 2023 privind aprobarea dosarelor de insolvabilitate, scãderea din evidenþa curentã ºi trecerea lor în evidenþa separatã 2023

1
2
3
4
5
6
7
Inainte