Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ------------------------------ -------------------------------------
Proiecte - Hotărâri ale Consiliului Local Unţeni
Afisari | 1-20 din total: 290
1
2
3
4
5
6
7
Inainte

Nr.Nume FisierAn

53 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dosarelor de insolvabilitate, scăderea din evidența curentă și trecerea lor în evidența separată 2022
52 proiect de hotărâre privind indexarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12 tone pentru anul 2023 2022
51 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prețului de încasare pentru închiriere buldoexcavator aflat în patrimoniul comunei Unțeni 2022
50 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înființarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al comunei Unțeni, județul Botoșani 2022
49 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului la comuna Unțeni pe anul 2022 2022
48 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al comunei Unțeni, județul Botoșani 2022
47 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexelor 1 și 2 la H.C.L. nr.40/2022 2022
46 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.6 din Anexa la H.C.L. nr.32/2022 2022
45 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii spațiilor: Corp administrativ 1, situat în p.c. 304, intravilan Mânăstireni, Corp administrativ 2, situat în p.c. 304, intravilan Mânăstireni și Clădire Dispensar Uman Burlești situat 2022
40 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea înființării și amenajării unui punct de colectare separată temporară a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și stabilirea unei suprafețe de teren în vederea depozitării temporare a de 2022
39 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”EXTINDERE SISTEM DE ALIMENARE CU APĂ ÎN COMUNA UN& 2022
38 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie din anul 2022 2022
37 proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Unțeni în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității a Școlii Gimnaziale nr.1 Unțeni 2022
36 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Unțeni în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.1 Unțeni 2022
33 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr.30/2022 2022
35 PROIECT DE HOTÎRÂRE pentru modificarea punctului I din anexa nr.1 la Hotărârea Consiliul local al comunei Unțeni nr.23 din 29 iunie 2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 2022
34 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind virarea de credite bugetare la comuna Unțeni pe anul 2022 2022
32 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în comisiile de evaluare a ofertelor in vederea concesionării și închirierii bunurilor aparținând domeniului public și privat al comunei Unțeni, județ 2022
2 PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de înregistrare, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza U.A.T. comuna Unțeni 2022
31 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind însușirea unei informări 2022

1
2
3
4
5
6
7
Inainte