Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ------------------------------ -------------------------------------
Atestate comercializare produse agricole
LEGEA NR.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol

 ORDINUL comun nr.1846/2408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol

ORDINUL  comun nr.20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol

Structuri asociativeprofesionale/patronale/sindicale din agricultură, după caz, constituite potrivit legii șiorganizate la nivel local și județean, care s-au înregistrat la primăria comunei 
1.  FEDERATIA NATIONALA A SINDICATELOR DIN AGRICULTURĂ. ALIMENTAȚIE, TUTUN, DOMENII ȘI SERVICII CONEXE AGROSTAR
2. ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE ALBINE DIN ROMÂNIA - FILIALA BOTOȘANI 

HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL privind stabilirea sumelor pentru eliberarea unui atestat de producător din sectorul agricol și pentru eliberarea unui carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol