Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Atestate comercializare produse agricole
LEGEA NR.145/2014 pentru stabilirea unor mãsuri de reglementare a pieþei produselor din sectorul agricol

 ORDINUL comun nr.1846/2408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor mãsuri de reglementare a pieþei produselor din sectorul agricol

ORDINUL  comun nr.20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor mãsuri de reglementare a pieþei produselor din sectorul agricol

Structuri asociativeprofesionale/patronale/sindicale din agriculturã, dupã caz, constituite potrivit legii ºiorganizate la nivel local ºi judeþean, care s-au înregistrat la primãria comunei 
1.  FEDERATIA NATIONALA A SINDICATELOR DIN AGRICULTURÃ. ALIMENTAȚIE, TUTUN, DOMENII ȘI SERVICII CONEXE AGROSTAR
2. ASOCIAȚIA CRESCÃTORILOR DE ALBINE DIN ROMÂNIA - FILIALA BOTOȘANI 

HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL privind stabilirea sumelor pentru eliberarea unui atestat de producãtor din sectorul agricol și pentru eliberarea unui carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol